Thẻ: bệnh viện

"Y tế thông minh" - lấy người bệnh làm trung tâm, mở rộng khám chữa bệnh từ xa, bệnh án điện tử thông minh

Khuyến khích các bệnh viện ứng dụng 4.0 trong khám chữa bệnh

Sở Y tế TP.HCM khuyến khích các bệnh viện công lập và tư nhân trên...

Bộ trưởng Y tế tế trong một lần đi kiểm tra bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế: “Đến viện nào việc đầu tiên tôi cũng kiểm tra nhà vệ sinh”

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, khi đi kiểm tra bệnh...