Thẻ: Bộ trưởng Bộ Y Tế

Bộ trưởng Y tế tế trong một lần đi kiểm tra bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế: “Đến viện nào việc đầu tiên tôi cũng kiểm tra nhà vệ sinh”

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, khi đi kiểm tra bệnh...