Thẻ: chồng yếu sinh lý

Lấy chồng công tử nhưng “yếu” và cái kết của cô gái ham giàu

Na không ngờ có ngày cô phải khóc trong đêm vì chăn đơn gối chiếc...

Vợ tào khang cùng chồng “vượt nước”, hoà hợp gối chăn

“Trứng của con sợ mẹ quá nên không cả dám rụng kia kìa”… “Tinh trùng...