Thẻ: thằng nhỏ lão hoá sớm

Suýt mất vợ vì thằng nhỏ lão hoá sớm

“Suýt mất vợ vì thằng nhỏ lão hoá sớm”

Tôi im lặng thở dài sau những lần “leo lên rồi lại leo xuống” chẳng...